Partierna i norska stortinget har fått omkring 100 asylförslag att ta ställning till. Uppgiften är att få kontroll över asylströmmen i norr och utmejsla en ny asylpolitik. Regeringen har lagt fram 15 förslag till åtstramningar för att få kontroll på antalet asylsökande som kommer till Norge och begränsa framtida tillströmning.

Bland förslagen finns begränsningar i familjeåterförening, ökad användning av tillfälliga uppehållstillstånd och snabbare avvisningar av personer utan skyddsbehov.

Ändrar lagen

Justitieminister Anders Anundsen (Fremskrittspartiet) lade på fredagen tillsammans med statsminister Erna Solberg (Høyre) fram flera förslag till ändringar i utlänningslagen som innebär att Norge kommer att stoppa fler asylsökande vid gränsen till Ryssland än tidigare.

Enligt Anundsen ska asylsökande delas in i tre grupper vid gränskontrollen Storskog.

– Det är en grupp som kommer att bli stående vid bommen, sade han.

Det är människor som kan få uppehållstillstånd i Ryssland och därmed saknar grund för att söka skydd i Norge.

Migrationsmyndigheterna kommer att få nya riktlinjer som definierar Ryssland som ett säkert tredjeland. Det innebär att en person kan skickas tillbaka inom 48 timmar.

Danskt åtgärdspaket

Danmarks högerliberale statsminister Lars Løkke Rasmussen anser att läget på asylområdet är så allvarligt att redan införda strängare regler inte är nog. Han vill förkorta uppehållstillstånden och sänka bidragen till asylsökande ytterligare.

Ett danskt åtgärdspaket presenterades på fredagen.

– Vi följer situationen timme för timme och har beredskap för att införa gränskontroller. Men efter att Sverige haft gränskontroll i ett dygn är det vår bedömning att ökad gränskontroll kommer att medföra ett stigande asyltal, sade statsministern.

Inkvarteras i tält

Polisen är i färd med att upprätta mottagningscenter på tre platser i landet. I Thisted kommer regeringen att tillåta att flyktingar inkvarteras i tält.

Løkke upprepade att han inte vill att Danmark ska framstå som "särskilt attraktivt att söka asyl i" jämfört med andra länder.

I Finland kräver social- och hälsominister Hanna Mäntylä, som representerar Sannfinländarna, snabbavvisningar av asylsökande vid svenska gränsen.

– Sverige är ett tryggt land. Även vi måste ta i bruk systemet med snabbavvisningar. Vi har ingen som helst plikt att ta emot människor som kommer från Sverige, säger hon till Suomen Uutiset.