Fakta: Id-kontroller från Danmark

Lagen som id-kontrollerna grundas på började gälla den 21 december, men började tillämpas den 4 januari.

Företag som kör bussar, tåg eller färjor från Danmark till Sverige måste kontrollera att passagerarna har giltigt id med foto.

Den som saknar giltigt id får inte åka med. Reglerna gäller även bilresenärer.

Undantag görs för barn som reser tillsammans med föräldrar.

Ensamkommande barn måste ha giltigt id.

Transportörerna kan få böta 50 000 kronor om de inte har gjort de kontroller som krävs och låter personer utan giltigt id åka med.

Polisen ska kontrollera att transportörerna gör det de ska.

I november infördes tillfälliga id-kontroller på färjor från Tyskland och Danmark till Sverige. Då utfördes enbart stickprovskontoroller.

Källa: Näringsdepartementet

Trots att även Öresundsregionen, och gränsutbytet mellan Danmark och Sverige, riskerar att skadas vid långvariga id- och gränskontroller ser han ett stort behov av dessa – för att få ner antalet asylsökande i Sverige.

– Att kontrollerna behövs är solklart, säger Anders Ygeman till TT.

Press på EU

Främst två saker skulle kunna göra att det finns anledning att avskaffa kontrollerna, enligt Ygeman.

– Dels om EU får kontroll på sin yttre gräns, dels om EU tar ett gemensamt ansvar för flyktingpolitiken genom att omfördela flyktingar enligt det beslut som fattats, säger Ygeman och betonar att behovet av gränskontrollen på Hyllie station skulle minska om transportörernas id-kontroll i Danmark fungerar bra.

Inrikesministern tycker att dagens kontroller fungerar ganska bra och att det kaos som vissa debattörer befarade har uteblivit. Han medger att även Öresundsregionen kan drabbas av försvårat gränsutbyte på grund av kontroller, men slår fast att effekterna i Öresundsregionen måste ställas mot risken att inte ha kontroller.

– Vi hade kunnat ha tiotusentals människor på Malmös gator, som saknade tak över huvudet, om vi inte hade fattat dessa beslut, säger han.

Blundar inte för problem

Snart ska han besöka Danmark för att diskutera hur integrationen i Öresundsregionen kan fortsätta och pendlingen kan förbättras. I fredags besökte danske justitieministern Søren Pind Stockholm för att diskutera gränskontrollerna.

– Vi får inte blunda för de eventuella problem som kan uppstå, utan sätta oss med Danmark i lugn och ro och lösa problemen, säger Ygeman.

– Vi ska titta på minsta lilla byggsten för att underlätta för pendlarna.