Det är trenden att använda biståndspengar för att klara av flyktingkrisen i Europa, i stället för att hjälpa de fattigaste i världen, som ligger till grund för kritiken.

"Så långt har svaret från regeringarna i Norge och Sverige varit att de önskar att skicka de rekordstora flyktingräkningarna till världens fattigaste, samtidigt som Danmark och Finland vill skära dramatiskt i bistånden. Detta är ett svek mot de fattigaste", säger Anne-Marie Helland, KN:s generalsekreterare, i ett uttalande.

Svenska ministrar har talat om att upp till omkring 50 procent av biståndspengarna kan komma ifråga för användning i flyktingkrisen. I Norge ligger bedömningarna än så länge på 20 procent.

Finlands regering vill skära ner biståndsbudgeten med 40 procent och Danmarks regering föreslår en 20-procentig minskning.

Det femte nordiska landet, Island, har färre asylsökande och berörs inte i samma utsträckning av frågan.

KN är med som arrangör vid torsdagens nordiska utvecklingskonferens i Oslo där mer än 250 deltagare från många länder diskuterar frågor kring nordiska roller och prioriteringar i utrikes- och utvecklingspolitik.