Fakta: Nya asylansökningar i EU 2016

Antalet nya asylansökningar i EU-länderna under andra kvartalet 2016:

00#0000000Landantal ansökningarjämfört med första kvartaletTyskland186 745+7%Italien27 045+21%Frankrike17 835-1%Ungern14 915+118%Grekland12 015+132%Österrike10 800-22%Storbritannien9 765-3%Sverige4 455-42%Spanien3 970+37%Polen3 845+65%Bulgarien3 505-13%Nederländerna2 920-47%Belgien2 630-44%Danmark1 215-59%Finland1 010-53%Cypern510-19%Irland450-17%Luxemburg410-18%Malta385-1%Kroatien320+96%Tjeckien280-22%Rumänien215-1%Portugal160+7%Slovenien115-77%Lettland90+184%Litauen70+89%Estland35+580%Slovakien10-38%Totalt305 715+6%

Källa: Eurostat

Antalet nya asylansökningar har minskat kraftigt i de nordiska EU-länderna under det andra kvartalet 2016, visar ny statistik från EU.

Jämfört med det första kvartalet i år minskade antalet nya ansökningar i Danmark med 59 procent, i Finland med 53 procent och i Sverige med 42 procent.

Kraftiga minskningar redovisas även från Slovenien (77 procent), Nederländerna (47 procent) och Belgien (44 procent), även om det totala antalet nya asylansökningar i EU ökat med 6 procent jämfört med årets första tre månader. Totalsiffrorna är även högre jämfört med samma period 2015, men samtidigt betydligt lägre än rekordnivåerna från andra halvåret i fjol.

Flest nya asylansökningar under det andra kvartalet i år gjordes i Tyskland med 187 000, följt av Italien, Frankrike, Ungern och Grekland.