Fakta: Fåglar och klimat

De senaste decennierna har flera nordliga fågelarter minskat i Sverige på grund av klimatuppvärmningen. Hit hör den nordliga underarten av lövsångaren, videsparven och rödvingetrasten. Vissa sydliga arter, som bofink, talgoxe och gransångare har i stället ökat.

Trenden är tydlig även globalt. En ny analys av utvecklingen för 570 noggrant studerade fågelarter i världen visar att 211 (37 procent) har påverkats av klimatförändringarna. Av dessa har 137 arter påverkats negativt, och 74 positivt.

Källor: Svensk fågeltaxering, Birdlife International.

Fågelforskarna har noterat den här tendensen de senaste åren, och nu har man jämfört utvecklingen under två decennier, 1996–2007 och 2008–2014.

Den mest slående förändringen rör våra två talrikaste fågelarter, lövsångaren och bofinken. Medan lövsångaren har minskat dramatiskt i norra Sverige har bofinken expanderat och ökat i antal i samma område.

Antalet lövsångare i Sverige brukar normalt anges till cirka 13 miljoner par, men åtskilliga av dessa, kanske 2–3 miljoner par, har nu försvunnit. Det innebär att bofinken med sina drygt 8 miljoner par kan vara på väg att gå ifatt.

Förvånade forskare

Orsaken, enligt forskarna, är sannolikt klimatkänslighet. Bofinken är i grunden en sydlig art, medan den nordliga underarten av lövsångaren är anpassad för ett hårdare klimat. Men Åke Lindström, professor i zooekologi vid Lunds universitet, är ändå överraskad.

– Jag är förvånad. Det är märkligt att en enstaka plusgrad kan påverka arter som är vana vid kraftiga temperatursvängningar och olika typer av klimat, säger han.

Åke Lindström är, tillsammans med kollegan Martin Green, ansvarig för den svenska fågeltaxeringen. Rapporten, som bygger på analyser av de fågelinventeringar som görs i Sverige varje år, publiceras i Sveriges ornitologiska förenings årsbok Fågelåret.

Vinnare och förlorare

Uppenbart är att flera nordliga arter är på tillbakagång, bland andra videsparven och rödvingetrasten. Den sistnämnda expanderade söderut i landet under det förra århundradet, men är nu på raskt återtåg norrut.

Två sydliga arter som uppvisar motsatt mönster är gransångaren och talgoxen. I södra Sverige har gransångaren ökat med 15 procent per år sedan 1996. Talgoxen har ökat med i genomsnitt 2,7 procent per år sedan 2002.