Justitiedepartementet i Norge sänker sin prognos över hur många asylsökande som väntas komma i år. Antalet minskas från "maximalt 60 000" till "mest sannolikt runt 25 000".

Det är i samband med förberedelserna för behandlingen av en reviderad statsbudget som prognosen ändras. I september förra året, då budgeten lades fram, visade prognoserna att det skulle komma mellan 10 000 och 60 000 asylsökande i år, med 33 000 som mest sannolikt.

Nu beräknas anslaget till flyktingmottagande i stället efter mellan 5 000 och 50 000 asylsökande, med 25 000 som det mest sannolika.

Enligt justitiedepartementet är osäkerheten fortfarande stor, men de gränskontroller som upprättats i Europa bedöms ha minskat strömmen av asylsökande till Norge.

Under de första elva veckorna i år kom 879 asylsökande till Norge. De två största grupperna är afghaner och syrier.