Den norska regeringen har bett ledarna för partierna i stortinget att snabbehandla en lag som gör att asylsökande som har uppehållstillstånd i Ryssland inte kan få sina ärenden behandlade i Norge.

Norska diplomater försöker också förmå Ryssland att hindra asylsökande som inte har Schengen-visum från att komma fram till den norska gränsen.

Utrikesminister Børge Brende säger att Norges hållning har klargjorts för Ryssland och att det förs en bra dialog. Han hoppas på ett snabbt genombrott i frågan.

Totalt har omkring 4 000 flyktingar kommit från Ryssland till Finnmark i år. Chefen för Østfinnmarks polisdistrikt, Ellen Katrine Hætta, säger till Dagens Næringsliv att det saknas kapacitet för att göra tillräckligt bra säkerhetskontroller av asylsökande som kommer över gränsen nu.