Regeringen hoppas att en ändring av utlänningslagen ska kunna träda i kraft redan nästa vecka. I praktiken innebär förslaget att personer baserade i Ryssland inte ska få sina asylansökningar behandlade i Norge och därmed snabbt kunna skickas tillbaka över gränsen till Ryssland.

"Ryssland säkert"

Statsminister Erna Solberg planerar att lägga fram lagförslaget på fredag och uppmanar parlamentet att behandla frågan fort. Kristelig Folkeparti och Venstre uppges stå bakom förslaget, vilket säkrar en majoritet.

– Detta är människor som har papper. De kan vara i Ryssland. Ryssland är ett säkert land för de flesta, bortsett från oppositionella. Huvuddelen av dem som kommer i dag har vistats länge i Ryssland. De har inresedokument, visum till Ryssland, och är därmed i princip i ett land där de inte är förföljda och där de är skyddade, säger Solberg till NTB.

Det nya lagförslaget presenterades för de andra partiernas gruppledare vid ett möte vid lunchtid på tisdagen.

Överläggningar om asylpolitik

I förra veckan sattes nytt veckorekord med 2 452 registrerade asylsökande.

Regeringspartierna Høyre och Fremskrittspartiet har bjudit in de andra partierna till överläggningar med syfte att nå en bred uppgörelse om asylpolitiken. Bland annat föreslås begräsningar av familjeåterföreningar, införande av tillfälliga uppehållstillstånd, snabbare avvisning av personer utan skyddsbehov och mat- och klädkuponger i stället för kontantstöd.

– Avsikten är att hejda tillströmningen till Norge, sade FRP:s gruppledare Harald Nesvik tidigare till NTB.