Fakta: SMHI:s länsanalyser

SMHI:s nya länsanalyser visar i vilken grad klimatet förändras, beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser blir.

Med ökade utsläpp stiger medeltemperaturen fram till nästa sekelskifte med 4–6 grader och medelnederbörden ökar med 30–50 procent.

Med minskade utsläpp kan temperaturökningen stanna på 2–4 grader, och medelnederbörden öka med som mest 30 procent.

Flödena i våra vattendrag väntas öka vintertid och minska sommartid.

Antal dagar med snötäcke förväntas minska med 40–80 dagar.

Klimatanalyserna kan exempelvis användas för samhällsplanering, naturvård, dricksvattenfrågor, jord- och skogsbruk.

Källa: SMHI

SMHI har undersökt hur klimatet kommer att förändras utifrån två olika framtidsscenarier: ett med kraftfull klimatpolitik för att minska utsläppen och ett med dagens klimatpolitik med fortsatt accelererande utsläpp.

I det senare fallet väntas Sveriges medeltemperatur fram till nästa sekelskifte stiga med 4–6 grader.

– Allra störst temperaturökning sker vintertid i norra Sverige där den kan bli uppemot sju grader, om inte utsläppen begränsas, säger Elin Sjökvist, projektledare och meteorolog vid SMHI.

Konkret innebär det att Norrbotten om 85 år skulle ha samma temperaturklimat som Skåne har i dag.

Men om utsläppen minskar kan ökningen istället stanna på 2–4 grader.

Det kommer också att bli blötare. Nederbörden förväntas öka med 30–50 procent med ökande utsläpp, men som mest med 30 procent om utsläppen minskas. Antal dagar med snötäcke förväntas minska med 40–80 dagar.

– Det kommer att ske en radikal förändring av hur jorden ser ut och hur möjligheterna till att bebo jorden kommer att se ut i framtiden om vi inte begränsar utsläppen, kommenterar Elin Sjökvist.