Norges invandrings- och integrationsminister Sylvi Listhaug har kallats till Stortinget i kväll för att svara på frågor från Sosialistisk Venstreparti om ett omstritt beslut om att skicka tillbaka asylsökande som fått avslag på sina ansökningar till Ryssland. Ett beslut som bland annat har kritiserats av FN:s höga flyktingkommissionär.

I helgen blev omkring 70 personer förda till olika anläggningar i Norge för att skickas till Ryssland. Vid en av anläggningar uppger personalen att 40 personer har avvikit för att undvika att bli deporterade.