Beslutet godkändes av en majoritet i organisationens nationella råd, och kommer två år efter att förbudet mot homosexuella barn och ungdomar i BSA togs bort.

LÄS MER: Nu får transtjejer vara med i flickscouterna 

Men det kommer fortfarande vara tillåtet för lokala BSA-grupper att neka vuxna som är gay från att bli scoutledare om det strider mot gruppens tro.