Så tar du del av bidraget

”För att få bidrag för glasögon eller kontaktlinser krävs ett aktuellt recept eller ordinationsunderlag från en ögonläkare, ortoptist eller optiker.

Bidragshanteringen sker genom landstingen och att de har frihet att betala ut bidraget på det sätt som de anser är mest ändamålsenligt.”

Källa: Regeringen.se

Staten satsar 120 miljoner kronor på förordningen som träder i kraft den 1 mars. Barn mellan 8 och 19 år har nu rätt till ett bidrag på 800 kronor när det gäller glasögon och linser.

►LÄS MER: Gratis tandvård för alla under 23 år

”Syftet med bidraget är att möjliggöra för flickor och pojkar mellan 8 och 19 år, oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, att kunna delta på lika villkor i såväl skola som på fritiden”, står det på regeringens hemsida.

Det var i början av februari som regeringen beslutade om bidraget. Tidigare har landstingens bidrag för glasögon skiljts sig i olika delar av landet. Det hoppas man komma till rätta med nu.

Enligt en kartläggning av Socialstyrelsen är ungefär 12-13 procent av barn i grundskoleålder i behov av glasögon eller kontaktlinser.

LÄS MER: Här får äldre gratis vård