Fakta: Över 30 000 olyckor i år

Fram till den 12 september i år hade 31 738 viltolyckor rapporterats in till polisen. 25 331 gällde rådjur, 2 944 älgar och i 2 002 olyckor var vildsvin inblandade.

Enligt jaktförordningen är den som kört på vissa djur skyldig att göra en polisanmälan, även om djuret inte är synbart skadat. Att inte anmäla en viltolycka med älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn eller mufflonfår är straffbart och kan ge böter.

För att markera olycksplatsen, vilket hjälper jägarna som polisen skickar ut, finns en speciell markeringsremsa som bland annat delas ut på bilprovningsstationer. Annars går det bra med något annat som är väl synligt som en plastpåse eller halsduk.

Källa: Nationella Viltolycksrådet, polisen

Den vanligtvis ganska försiktiga hjorten blir under brunsten stressad och obetänksam. På lördagsmorgonen fick poliser på väg från Fagersta mot Västerås syn på en orolig och vilsen kronhjort som upprepade gånger försökte ta sig igenom ett viltstängsel.

Patrullen lyckades mota tillbaka djuret in i skogen – och kunde därmed förhindra ytterligare en eventuell pinne i olycksstatistiken.

Manar till vaksamhet

– Det är extremt ovanligt att vi gör sådana utryckningar. Oftast hittar djuren ut själva, men det är viktigt att bilister inte kör på dem under tiden så då brukar vi gå ut med varningar på radion, säger Magnus Wall, tillförordnat LKC-befäl vid polisen i Västmanland.

– Det gäller året runt att vara vaksam för djur om man kör i högre hastigheter.

Rådjur förekommer mest i olycksstatistiken. Av de 31 738 viltolyckor som har rapporterats in till polisen hittills i år var de inblandade i 80 procent, enligt Nationella Viltolycksrådet. Älgar och vildsvin utgör andra stora problem.

Att hösten är högsäsong för viltolyckor beror förutom brunstperioden också på jägare och bärplockare som kan skrämma upp djuren. Det gäller att vara extra vaksam i gryningen och skymningen när många av skogens fyrbenta varelser är i rörelse.

Märk upp platsen

Om olyckan ändå är framme och den innefattar älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn eller mufflonfår är du skyldig att göra en polisanmälan – annars finns risk för böter. Polisen kontaktar då en jägare som tar hand om det döda eller skadade djuret.

– Det absolut viktigaste är att märka upp platsen, särskilt om djuret överlevt och sprungit därifrån. Då har jägaren en specifik punkt att utgå ifrån i sitt eftersök, säger Magnus Wall.