Fakta: "Mein kampf"

"Mein kampf" skrevs av Adolf Hitler under hans fängelsetid i Landsberg, där han hamnade efter ett misslyckat kuppförsök 1923.

Boken består av två delar: "Uppgörelsen", som utgavs 1924, och "Den nationalsocialistiska rörelsen", som utgavs 1926.

I den första delen redogjorde Hitler för sin egen historia, men hans beskrivning där är fylld med förvrängningar och förtiganden.

I den andra delen beskrev Hitler den nazistiska rörelsens historia fram till kuppförsöket 1923, samt redogjorde för nazismens centrala politiska och ideologiska mål.

"Mein kampf" gavs ut i drygt 12 miljoner exemplar i Tyskland fram till 1945, och den var översatt till 16 språk.

Från 1936 gavs boken till varje tyskt bröllopspar som en gåva från staten.

Källa: NE

Upphovsrätten för Hitlers manifest "Mein kampf" (Min kamp) tillföll den tyska förbundsstaten Bayern efter andra världskrigets slut. Sedan dess har inga tyska nyutgåvor av boken tillåtits av respekt för nazistregimens offer och för att hindra spridningen av Hitlers budskap. Men från och med fredag går utgivningen inte längre att hindra i Tyskland då det har förflutit 70 år sedan upphovsmannens död.

Nya utgåvor

Det historiska forskningsinstitutet Institut für Zeitgeschichte (IFZ) i München har förberett en nyutgåva av "Mein kampf" som ges ut i två band med omfattande kommentarer den 8 januari. I Frankrike kommer även förlaget Fayard att ge ut en fransk utgåva.

Den tyska nyutgåvan ska enligt IFZ besvara frågor som "hur föddes Hitlers teser?" och "vilka motargument har vi i dag mot hans otaliga påståenden och lögner?".

Nyutgåvorna har mötts av kritik, främst från judiska grupper, i båda länderna.

– Den vidriga propagandabroschyren "Mein kampf" borde förbli förbjuden, säger Josef Schuster, ordförande för det judiska rådet Zentralrat der Juden in Deutschland.

Att upphovsrätten löper ut innebär ingen förändring i länder som Österrike och Nederländerna, där utgivning och försäljning av boken fortfarande är förbjuden. I andra länder, som USA, Indien, Brasilien och Turkiet, är "Mein kampf" inte förbjuden, och i Japan har boken till och med utkommit som manga.

Utgiven i Sverige

I Sverige hamnade Hägglunds förlag i rättslig strid med Bayern när förlaget gav ut en ny svensk utgåva 1992. Den tyska förbundsstaten ansåg att Hägglunds begått upphovsrättsbrott. Fallet gick hela vägen upp till Högsta domstolen, som 1998 beslutade att det inte gick att fastställa vem som hade den faktiska upphovsrätten till boken i Sverige.

Hägglunds har sedan dess gett ut "Mein kampf" på nytt 2002 och 2010.