Fakta: Dessa har ratificerat avtalet

Det så kallade Parisavtalet ingicks den 12 december 2015 och har sedan dess skrivits under av totalt 180 länder. Det träder i kraft 30 dagar efter det datum då minst 55 länder, som tillsammans står för minst 55 procent av de totala växthusgasutsläppen, har ratificerat avtalet.

Efter att Kina beslutat att ratificera avtalet är det nu totalt 24 stater som gjort så.

Dessa är: Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belize, Cooköarna, Kamerun, Kina, Nordkorea, Fiji, Grenada, Guyana, Maldiverna, Marshallöarna, Mauritius, Nauru, Norge, Palau, Peru, Samoa, Seychellerna, Somalia, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Tuvalu.

Även Palestina, vars status som stat är omstridd, har ratificerat avtalet.

Källa: FN

Avtalet ingicks mellan 175 länder, och börjar gälla när det ratificerats, godkänts, av minst 55 länder som står för minst 55 procent av världens utsläpp av växthusgaser.

Innan Kina hade 23 stater ratificerat avtalet — inklusive Nordkorea — men de står tillsammans endast för 1,1 procent av de globala utsläppen, enligt siffror från FN.

► LÄS MER: Viktigaste punkterna i Parisavtalet
 

Kina är det land som är ansvarigt för störst utsläpp, med omkring en fjärdedel av människans koldioxid. USA ligger på en andraplats med runt 18 procent, och är också i görningen med att ratificera avtalet så att det kan vinna laga kraft innan slutet av året.

Kineserna röstade igenom avtalet under lördagen, dagen innan det stora G20-toppmötet börjar i den kinesiska staden Hangzhou.

Klimatavtalet undertecknades i FN:s generalförsamling i slutet av april. Det innebär bland annat att länderna förbinder sig att begränsa den globala uppvärmningen till två grader Celsius jämfört med förindustriell tid, och att världens utvecklade länder ska bidra med 100 miljarder dollar årligen i klimatbistånd till utvecklingsländer från år 2020, när avtalet ska träda i kraft.

► LÄS MER: Jubel över nytt globalt klimatavtal