"Sverige är en viktig del av andan som omgärdar Agenda 2030."

David Nabarro, FN:s särskilde rådgivare för FN:s nya globala utvecklingsmål, om lanseringen av målarbetet i Sverige.

Fakta: FN:s globala utvecklingsmål

FN:s globala hållbara utvecklingsmål (Sustainable Development Goals, SDG) antogs vid en konferens i New York i slutat av september. Målen började gälla den 1 januari. I Sverige ansvarar tre ministrar för målarbetet: civilminister Ardalan Shekarabi, biståndsminister Isabella Lövin och framtidsminister Kristina Persson.

1. Utrota all form av fattigdom överallt.

2. Utrota hunger, säkerställ matsäkerhet och förbättrad nutrition och förespråka hållbart jordbruk.

3. Garantera ett hälsosamt liv och uppmuntra välmående för alla åldrar.

4. Garantera en inkluderande, rättvis utbildning av god kvalitet och uppmuntra möjligheter till livslångt lärande för alla.

5. Uppnå jämställdhet och ge alla kvinnor och flickor större självbestämmanderätt.

6. Garantera tillgång till och ett hållbart användande av vatten och sanitet för alla.

7. Garantera tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla.

8. Uppmuntra en fortsatt inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, fullt och produktivt arbete och anständiga jobb.

9. Bygg upp en hållbar infrastruktur, förespråka inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

10. Minska ojämlikheter inom och mellan länder.

11. Gör städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

12. Garantera hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

13. Vidta viktiga åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess inverkan (i linje med FN:s ramavtal om klimatförändringen med UNFCCC).

14. Bevara och nyttja haven och marina resurser på hållbart vis.

15. Skydda, återställ och uppmuntra till hållbar användning av ekosystemen på land, hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa och återställ landdegradering och stoppa förlusten av biologisk mångfald.

16. Uppmuntra fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillgodose tillgång till rättvisa för alla och bygg effektiva, ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

17. Stöd verkställandet av hållbar utveckling i större utsträckning och återuppta det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Källa: Regeringen

Vad hoppas ni har hänt om tio år när det gäller arbetet med FN:s globala utvecklingsmål?

David Nabarro, FN:s särskilde rådgivare för Agenda 2030:

– Att alla överallt känner till och genomför målen i allt det gör. Och att stats- och regeringschefer regelbundet redogör för läget rörande planeten och dess folk för sina landsmän.

Isabella Lövin, biståndsminister:

– Att utvecklingsmålen är integrerade i alla länders politik. Det svåraste är att förhindra krig och våld, vi måste jobba intensivt med mål 16.

Ardalan Shekarabi, civilminister:

– Att statliga myndigheter och kommuner använder statlig upphandling som ett verktyg för att ändra samhället. Att vi lärt oss dra nytta av den makt som vi som konsumenter har

De 17 målen – som syftar till att utrota fattigdom och hunger samtidigt som klimatet räddas – antogs av FN:s generalförsamling i höstas. Enligt statsminister Stefan Löfven (S), som talade vid lanseringen av målarbetet, tillsätts nu en särskild delegation som ska ta fram en handlingsplan. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) betonar att arbetet ska genomsyra samhället och utgå från alla 17 målen.

– Den stora utmaningen är att konkretisera, medger han för TT.

Själv ser han gärna fokus på statlig upphandling, ett område som kan göra stor skillnad, betonar han.

– Ska vi ha krav som handlar om schyssta villkor för den som producerar en vara som köps? En femtedel av Sveriges ekonomi omsätts genom offentliga upphandlingar, det är en enorm makt.

Hållbara hav

De globala målen är resultatet av en enorm process, en konsultation där två miljoner människor deltagit. Agendan har kritiserats som urvattnad, svårmätbar och för omfattande, medan andra hyllar den som en vägkarta för hållbar utveckling.

Sverige har redan utmärkt sig genom en rad initiativ, bland annat ett nätverk av kvinnliga fredsmäklare och en högnivågrupp för införandet av målen som Löfven startat, där bland andra Tysklands förbundskansler Angela Merkel ingår. Enligt biståndsminister Isabella Lövin (MP) är mål 14, hållbara hav, ytterligare ett område där Sverige nu tar initiativ.

– Där behövs gränsöverskridande arbete. Plastpartiklar eller marint skräp som släpps ut i Europa förs med havsströmmarna till Afrika och så småningom runt hela jordklotet. Vi måste få med oss forskare och förbättra faktainsamlingen, säger hon.

Del av andan

Ministrarna säger att utvecklingsmålen ska genomföras inom ramarna för befintlig politik, att det i nuläget inte finns någon prislapp för införandet. Den svenska inställningen applåderas av David Nabarro, FN:s särskilde rådgivare för Agenda 2030, som var i Sverige för lanseringen.

– Sverige är en viktig del av andan som omgärdar Agenda 2030, säger han.

TT: Vad behöver Sverige blir bättre på?

– Alla länder har lång väg kvar när det gäller att minska sina klimatpåverkande utsläpp. . . Det är absolut avgörande att Sverige och andra länder hittar ett sätt att ställa om till förnyelsebar energi.