Krav på ID-kontroll av passagerare på färjor mellan Sverige och ett annat land införs lördagen den 21 november Passagerare som inte har giltig ID-handling med fotografi kommer att avvisas.

– Det är upp till rederierna själva att avgöra när ID-kontroller ska göras. Om personalen på färjan begär att du ska visa upp ID-handling måste du kunna göra det för att få resa, säger Henrik Olars, presschef på Transportstyrelsen.

Kravet gäller enbart på resor över 20 nautiska mil, motsvarande 37 kilometer, till exempel på resor mellan Sverige-Tyskland.

– Kontrollerna kommer främst ske på resor mellan Sverige och Tyskland. Men de kan också ske på resor till Finland, säger Olars.

Barn under 18 år som reser i sällskap med förälder med giltig ID-handling omfattas inte av kravet.