Fakta: Mer jämlikt mellan föräldrar

Pappor i Sverige tog i genomsnitt ut 25 procent av föräldrapenningdagarna 2014 jämfört med 10 procent 1994.

Den separerade pappan har allt oftare barnen växelvis boende hos sig.

TCO:s pappaindex är ett index för pappaledighet. Bland kommunerna ligger Vindeln i Västerbottens län högst 2014 med siffran 61,9. Lägst i pappaindex 2014 ligger Skåne län men det är Eda kommun i Värmlands län som har den enskilt lägsta siffran 24,0. Om kvinnor och män tar ut föräldrapenning lika ofta blir siffran 100.

Källa: Försäkringskassan, SCB, TCO

När papporna firas på söndag är det en lång tradition som fortsätter i Sverige. Slips, tårta och kanske teckningar från barnen? Traditionen kom till Sverige 1931 från USA där den har funnits sedan 1910.

Medelåldern i Sverige för förstagångspappor är 31,5 år. Äldst är de i Stockholmsområdet, där Danderyd kommun toppar listan med åldern 34 år, visar statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Yngsta förstagångspapporna finns i Grästorp, där var de 27,3 år gamla under 2014.

De svenska föräldrarna fortsätter att bli allt mer jämställda i sina uttag av föräldraförsäkringen. Under 2014 tog papporna ut 25 procent av föräldrapenningdagarna. Främst pappor med eftergymnasial utbildning eller forskarutbildning tar ut många dagar, enligt Försäkringskassan. Papporna tar ut 37,5 procent av dagarna för vård av barn.

Västerbottens pappor tar ut flest föräldradagar i landet, tätt följda av fäder i Uppsala och Gotland. Längst ned på listan finns Skåne län.

Fars dag inträffar alltid andra söndagen i november.