– Vi vill lyfta fram att humlor hjälper till med pollineringen och att andra nyttodjur är viktiga för att bland annat äta upp skadedjur.

Malin Flink vid Jordbruksverkets rådgivningsenhet till TT om att varför verket tagit fram en app med närmare presentation av nyttoinsekter i odlingar och som det kan vara klokt att gynna.

Fakta: Humlor

Humlornas långa tungor gör att de har lätt att komma åt nektar i djupa och smala blommor.

Jämfört med honungsbin är humlorna effektivare då de kan flyga vid lägre temperaturer och är aktiva längre tid på dygnet.

Hela maj och början av juni är en kritisk period för humlorna vad gäller föda. I trädgårdar håller de sig då gärna nära bärbuskar och fruktträd.

Många humlearter ogillar välstädade områden, och bygger i stället gärna bon i stenmurar eller på platser där det finns mycket mossa och gammalt gräs.

Källa: Jordbruksverket

– Vi vill lyfta fram att humlor hjälper till med pollineringen och att andra nyttodjur är viktiga för att bland annat äta upp skadedjur, säger Malin Flink vid Jordbruksverkets rådgivningsenhet till TT.

Insekter är små, kan vara förvillande lika och finns i många arter och grupper. Jordbruksverket har nu tagit fram appen Nyttodjur, som användaren kan ladda ner gratis till mobilen och lära sig skilja på de små gynnarna. I appen blir du närmare presenterad för 26 arter och artgrupper som gör nytta i odlingar och som det kan vara klokt att vara varsam med.

Förutom de åtta humlearterna finns bland annat dyngbaggarna och dyngflugorna. De kämpar idogt på – med de nästan tre centimeter långa tordyvlarna som största företrädare – och bryter snabbt och effektivt ner djurspillning, vilket gör att betesmarkernas växter får näringsämnen.

Andra små nyttiga filurer som ingår i appen är gruppen rovflugor – som är effektiva rovdjur och käkar skadeinsekter som vivlar och stritar.