Den 1 mars kommer det bli betydligt billigare för barn och unga att ha glasögon eller kontaktlinser. Då kommer nämligen alla landsting bli skyldiga att ge bidrag till kostnaderna för glasögon och linser. Det skriver SVT.

 LÄS MER: Gratis tandvård för alla under 23 år

Bidraget kommer totalt att uppgå till 800 kronor per barn och år. Om kostnaden för hjälpmedlen är lägre kommer bidraget att justeras till den nivån.

Riksdagen beslutade om det nya glasögonbidraget under förra veckan, men det är först nu under onsdagen regeringen har fastställt hur stort bidraget faktiskt kommer att bli. 

Det nya bidraget omfattar även barn i familjer som är asylsökande, ensamkommande flyktingbarn samt barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Förslaget las ursprungligen fram av regeringen tillsammans med Vänsterpartiet.

► LÄS MER: Här får äldre gratis vård efter nyår