Fakta: Två parallella protester

Initiativet till att uttrycka sitt missnöje via brev kommer inte från förbundet utan från en enskild polis.

Ett parallellt initiativ som tagits av enskilda är att i protest parkera polisbilar på torg och andra samlingsplatser för att prata med folk i väntan på att man larmas ut på jobb.

Sedan Polisförbundet och Polismyndigheten inte kommit överens i löneförhandlingarna meddelade förbundet den 23 oktober att man förbereder organisationen för konflikt när de centrala avtalen går ut, vilket sker först i oktober 2016.

Den lägsta lönenivån inom polisen är 23 800 kronor. Polisförbundet har krävt en lägstalön på 25 000 kronor och en lägsta medellön efter fem år på 28 000 kronor.

Enligt Polismyndighetens kansli har 593 nya brev kommit fram på onsdagen. Summerat med tisdagens omkring 1 600 brev innebär det att över 2 000 poliser tyckt att det varit värt besväret att sätta missnöjet på pränt, skriva ut brevet i 12 exemplar och fixa med kuvert, adresser och porto.

Hur många fler än brevskrivarna som är missnöjda är oklart. Vissa hävdar att de som är kritiska till lön, arbetsvillkor och ledning hörs och syns oproportionerligt mycket på exempelvis sociala medier som Twitter och inte är representativa för kollektivet.

Bland det missnöjda själva finns andra teorier.

– Det är få brev i förhållande till irritationen. Jag vet väldigt många på mitt jobb som är grymt irriterade över situationen och skulle ta ett annat jobb om de kunde. Men de har inte skrivit något brev för de tycker att det är meningslöst, säger en av TT:s källor.

Polisledningen har bett att få återkomma med svar när man läst breven. Kommentaren hittills är att "mängden brev visar på ett stort engagemang i polisarbetet och det ser arbetsgivaren som positivt".