– Det känns roligt och är ett perfekt avbrott från det civila livet, säger Jonas Larsen från Stockholm, under en skjutövning vid Enköpings Garnison. Tillsammans med 13 andra genomför han den första repetitionsutbildningen, sedan regeringen i slutet av 2014 bestämde att ge Försvarsmakten rätt att kalla in personal igen.

– Huvuddelen av de som är här nu gjorde värnplikten här under 2006 och 2007. De ryckte in i måndags och kommer att vara här under två veckor, säger fanjunkare Oliver Sifversson.

Styrkan ska repetera grundläggande soldatkunskaper som att hantera vapen och utrustning. Förutom skytte och handgranatskastning väntar även några dagar i fält på Marma skjutfält utanför Gävle.

– De har god moral och är taggade, säger löjtnant Cecilia Hallberg.

Under 2010 beslutade riksdagen att tjänstgörningsplikten skulle vara vilande. I och med regeringsbeslutet förra året kan nu 7 500 före detta värnpliktiga, som är krigsplacerade, komma att kallas till repövningar.

– Om man är krigsplacerad har man en specifik befattning i krigsorganisationen, säger Oliver Sifversson.