Vart sjätte år undersöker Jordbruksverket hur många hästar som finns i Sverige och i slutet av maj är det dags igen. En enkät kommer att gå ut till ett urval av omkring 50 000 fastighetsägare samt till ridskolor och företag som bedriver turridning.

Vid den senaste räkningen, 2010, fanns drygt 360 00 hästar. Det innebär att Sverige är ett av Europas mest hästtäta länder. Ändå är uppgifterna om hästsektorn och dess näring förhållandevis begränsade, enligt Jordbruksverket.

"Det är av största vikt att vi får officiell statistik på utvecklingen inom hästnäringen. Det är ett måste för att skapa bra förutsättningar för svenskt hästföretagande", säger Lotta Folkesson, ordförande i LRF:s hästdelegation.