Här är den nya lagen
  • Asylsökande som bedöms vara alternativt skyddsbehövande ska inte ha rätt till familjeåterförening, om de inte ansökt om asyl senast den 24 november 2015.
  • De asylsökande som bedöms som flyktingar och som beviljas tidsbegränsade tillstånd enligt den nya tillfälliga lagen, ska ha fortsatt rätt till familjeåterförening. Denna rätt ska dock bara gälla med make, sambo och barn under 18 år.
  • Återförening mellan makar och sambor avser såväl olikkönade som samkönade par. De barn som är flyktingar ska ha rätt att återförenas med sina föräldrar.
  • Skärpta försörjningskrav: När ett tidsbegränsat uppehållstillstånd löper ut ska permanent uppehållstillstånd kunna beviljas – om personen kan försörja sig.
  • Ett försörjningskrav ska gälla vid anhöriginvandring och försörjningskravet ska utvidgas till att omfatta även ett krav på att anknytningspersonen ska kunna försörja familjemedlemmen som kommer hit. I dag räcker det att anknytningspersonen kan försörja sig själv.
  • Uppehållstillstånd på grund av synnerligen/särskilt ömmande omständigheter ska inte tillämpas.

Källa:  Regeringen

Riksdagen har nu med stor majoritet röstat igenom en åtstramning av asylpolitiken. Lagen innebär att Sverige lägger sig på EU:s miniminivå när det gäller asylsökandes rättigheter. Men den är bara tänkt att gälla i högst tre år.

►LÄS MER: Skärpta asylregler väntas klubbas igenom: ”En svart dag för Sverige”

Metro har tidigare pratat med Samer Aiyan, 29, som är en av många som drabbas av den nya lagen. 

– Det är en svart dag i Sveriges historia om dessa lagar kan godtas. De ser oss som siffror men vi är oskyldiga människor och familjer som flytt från krig och som kommit hit för att starta ett nytt liv. Inte för att komma hit på en kort semester, sa han till Metro innan lagen klubbades igenom.