Från nu och fram till 2017 får elever vid 250 grund- och gymnasieskolor lämna blod- och kissprov samt svara på frågor kring sitt ätande.

Anledningen är att ta reda på om det finns unga som riskerar att få i sig för mycket miljögifter eller för lite näring från det de äter.

Men även hur mycket barnen och tonåringarna rör på sig kommer att mätas genom att eleverna får bära en mätare för att registrera fysisk aktivitet.

Undersökningen, Riksmaten Ungdom, görs av Livsmedelsverket och resultaten kommer att användas för att studera matens betydelse för hälsa och sjukdomar, utveckla kostråd och ta fram underlag för lagstiftning.

"Resultatet kommer bli ett mycket viktigt underlag för hur vi ska jobba framåt för barn och ungas hälsa", säger Anna Karin Lindroos, risk- och nyttovärderare på Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.