Fakta: Högsta domstolen

Högsta domstolen (HD) har som viktigaste uppgift att skapa prejudikat, det vill säga vägledande avgöranden som lägre domstolar kan utgå från i framtida rättsfall.

HD tar emot överklaganden av domar från de sex hovrätterna samt Mark- och miljööverdomstolen.

HD väljer själv vilka mål som är värda att ta upp till prövning. Av drygt 5 000 överklaganden om året är det bara i snitt cirka 140 som tas upp.

Om HD inte beviljar prövningstillstånd, finns ingen mer möjlighet att överklaga.

Källa: Högsta domstolen

Lisa Holm mördades när hon skulle åka hem från sitt sommarjobb på Kinnekulle i juni förra året. Den nu 36-årige Nerijus Bilevicius greps när flickans kropp hittats.

Han dömdes i både tingsrätten och Göta hovrätt till livstids fängelse för att med sexuellt motiv ha mördat 17-åringen. Hon blev strypt och hängd i en lada nära kaféet där hon jobbade.

Bilevicius har dock enträget nekat till mordet. Efter hovrättens dom bytte han advokat. Inger Rönnbäck ersattes av Björn Hurtig.

Domen överklagades till Högsta domstolen, som gav den nya advokaten extra tid att utveckla resonemanget. På fredagen ska Hurtig lämna sin färdiga överklagan till HD. Han vill inte avslöja i förväg vad den handlar om.

Det viktigaste beviset mot Bilevicius är att hans dna fanns på många ställen på den döda flickans kläder. Om den dömde trots allt är oskyldig, måste det finnas en annan förklaring till dna-spåren. Björn Hurtig har i en tidigare intervju med P4 Skaraborg framfört tanken att 36-åringen kan ha tagit ner den hängda kroppen, efter ett mord någon annan begått.