Fakta: Hänt sedan senaste prognosen

22 oktober: Migrationsverket räknar med 160 000 asylsökande 2015 och 135 000 asylsökande 2016

23 oktober: Regeringen och Alliansen presenterar en migrationsöverenskommelse, som bland annat innehåller tillfälliga uppehållstillstånd

12 november: Regeringen beslutar om att införa gränskontroller

24 november: Regeringen meddelar att villkoren för svensk asylmottagning ska sänkas till EU:s miniminivå

26 november: Norge inför gränskontroller

29 november: EU och Turkiet ingår överenskommelse om att bland annat stoppa flyktingsmuggling

4 januari: Krav på id-kontroll införs för bussar, tåg och färjor från Danmark till Sverige. Danmark inför gränskontroll mot Tyskland

19 januari: Österrike skärper sina gränskontroller mot Slovenien

2 februari: EU hotar Grekland med uteslutning ur Schengen om inte grekisk gränskontroll skärps

En hel del har hänt sedan den förra prognosen, den 22 oktober. Då räknade verket med 135 000 asylsökande 2016 i sitt huvudscenario, men garderade sig med ett spann på 100 000 till 170 000.

Sedan dess har Sverige infört både gränskontroller och krav på id-kontroller av passagerare tåg, bussar och färjor från Danmark. Dessutom har regeringen aviserat att villkoren för asylsökande i Sverige ska sänkas till EU:s miniminivå. Det har sannolikt bidragit till att antalet asylsökande sjunkit kraftigt, från toppnoteringarna i oktober på veckosiffror över 8 000 till runt 700 den senaste tiden.

Den nya prognosen blir på sätt och vis ett utlåtande över hur effektiva regeringens åtgärder kan tänkas bli, om man med effektiv menar hur många färre asylsökande som antas komma. Spelar in gör också vad andra länder och EU har gjort,

Blir osäker

En prognos för hela 2016 blir dock mycket osäker, eftersom läget är så oförutsägbart. Inrikesminister Anders Ygeman (S) har kallat så långsiktiga prognoser för "värdelösa".

Mer säker blir Migrationsverkets bedömning av asylmottagningens kostnader. Den blir en fingervisning om hur mycket regeringen måste höja anslagen i vårändringsbudgeten.

I höstas bedömde verket att anslagen för i år måste höjas med 29 miljarder. Då utgick det från att antalet boende i systemet skulle vara 178 000 vid årets start och 236 000 vid slutet. Antalet inskrivna är i dag drygt 180 000.

Vädret och EU påverkar

Men det är inte bara Sveriges agerande som styr antalet som söker asyl här. En viktig faktor är vädret som så här års gör det svårare för människor att ta sig över Medelhavet till EU.

Stor betydelse har också vad EU och enskilda EU-länder gör. Sedan verkets oktoberprognos har EU ingått en överenskommelse med Turkiet som bland annat innebär att Turkiet ska göra mer för att stoppa flyktingsmugglare och för att förbättra villkoren i flyktinglägren. Men inte mycket har hänt.

Flera EU-länder har infört gränskontroller, en del har skärpt dem ytterligare sedan dess, och det försvårar för flyktingar att ta sig norrut i Europa. Tyskland och Österrike införde kontroller tidigt i höstas. Norge och Danmark har följt efter. Även kontrollerna vid EU:s yttre gräns har blivit mer omfattande.