Regeringen har beslutat föreslå en ny lag om informationsutbyte för att komma åt grov organiserad brottslighet. Förslaget innebär att myndigheter blir skyldiga att lämna över uppgifter till andra myndigheter i kampen mot denna brottslighet.

Myndigheter som berörs är till exempel Polisen, Skatteverket och Försäkringskassan. Inrikesminister Anders Ygeman (S) motiverar förslaget med att myndigheterna måste ha bra verktyg i kampen mot den organiserade brottsligheten.

Som ett skydd för den enskildes integritet får informationsskyldigheten bara omfatta sådana fall där behovet är extra starkt och motiverat. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 15 augusti.