Fakta: MRSA

Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) har motståndskraft mot penicillin och penicillinaktiga antibiotika i gruppen betalaktamantibiotika. MRSA har framför allt spridits inom vården och betraktas som ett av de största vårdhygieniska problemen i världen. Därför har MRSA-infektioner ofta kallats "sjukhussjuka".

Gula stafylokocker är den vanligaste orsaken till sårinfektioner eller bölder. De kan också orsaka lunginflammation, hjärnhinneinflammation och infektion i skelett och leder.

Antalet rapporterade MRSA-fall i Sverige har ökat stadigt sedan sjukdomen blev anmälningspliktig år 2000. En ökande andel av fallen påträffas nu också ute i samhället, till exempel på kommunala äldreboenden.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Det är forskare vid ett amerikanskt laboratorium hos läkemedelsjätten Merck som har lyckats göra meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) känsliga för antibiotika igen, skriver Läkemedelsvärlden. Studien publiceras i tidskriften Science Translational Medicine.

Det handlar om betalaktamantibiotika, den grupp som hälften av alla antibiotika i världen tillhör. Forskarna lyckades återaktivera antibiotikan genom att ge den tillsammans med två kemiska ämnen.

– Betalaktamantibiotika hämmar produktionen av cellvägg hos bakterierna så att de helt enkelt växer tills de spricker. Det har MRSA-bakterierna lyckats komma undan. Men nu har de siktat in sig på en annan del i cellväggssyntesen och slår ut den, säger Linus Sandegren, docent och lektor i medicinsk bakteriologi vid Uppsala universitet.

– Det här är en helt ny mekanism som de har hittat, vilket gör att det finns en mindre risk att det redan finns bakterier som är motståndskraftiga.

Blir resistenta igen

Att det är forskare hos just ett stort läkemedelsbolag som har publicerat upptäckten gör att sannolikheten ökar för att den faktiskt kan resultera i ett preparat som kan nå marknaden. Linus Sandegren tror också att forskarna "har mer" än vad de går ut med i den vetenskapliga artikeln.

Först återstår dock åratal av kliniska försök. Och trots de lovande resultaten är upptäckten inte en lösning på problemet med multiresistenta bakterier. I studien skriver forskarna att bakterierna blir resistenta igen.

– Det är något som kan sätta käppar i hjulet. Det är alltid en balans för läkemedelsbolagen. Om de ser att de kan använda det en väldigt kort tid för att bakterierna snabbt blir motståndskraftiga så kommer de inte att gå in i en klinisk prövning och bränna pengar, säger Linus Sandegren.

Går inte att vinna

Kriget mot resistenta bakterier kan aldrig vinnas. Varje gång forskarna hittar på något nytt så hittar bakterierna på ett motmedel.

– Om vi tittar på vad bakterierna har utvecklat under de 75 år vi har använt antibiotika så har de hittat motmedel mot precis allt. De kommer att utveckla resistens mot allt, vilket betyder att vi hela tiden måste producera ny antibiotika. Det gör vi inte just nu och det är därför vi sitter i den problemsits vi gör, säger Linus Sandegren.