Fakta: Knölval

Knölvalen (Megaptera novaeangliae) ingår i familjen fenvalar tillsammans med bland andra blåval, sillval och vikval.

Arten blir uppemot 18 meter lång och väger 30-40 ton. Den har mycket långa bröstfenor och är mycket akrobatisk. Till skillnad från många av de andra arterna ses den ofta på grunt vatten i kustnära områden.

Knölvalen jagades länge hårt av valfångstländerna. I mitten av 1960-talet fanns bara cirka 10 000 individer kvar i världshaven. Sedan dess har den ökat starkt och antalet är nu uppe i runt 100 000.

Källa: IWC, NOAA

Det mest anmärkningsvärda kanske är att inte bara en, utan minst tre valar sågs ute i vattnet.

– De hade stora mörka ryggar och det bildades stora svall i vattnet. De var definitivt mycket större än tumlare och de hade inte några påtagliga ryggfenor som delfiner har, säger Björn Thews, ett av cirka 20 ögonvittnen till händelsen.

Förvånad expert

Knölvalar har setts vid ett antal tillfällen i Östersjön de senaste åren, bland annat i Gryts skärgård så sent som i maj i år. Men Thews vet inte vilken art de tre djuren tillhörde. Observationen gjordes från en brygga och djuren befann sig 800 meter ut i vattnet.

– Vi såg dem i profil. Det var väldigt spännande, säger han.

Mats Amundin, forskningschef på Kolmården, låter förvånad när han hör uppgiften. De knölvalar som setts tidigare, bland annat utanför Gotland och Öland 2014 och utanför Hudiksvall 2015, har alla varit ensamma individer och det har antagits att det i samtliga fall kan röra sig om en och samma individ.

– Tre stycken låter väldigt mycket. Men osvuret är bäst. Detta vill jag gärna få bekräftat, säger han.

Felnavigering

Det har hänt även tidigare under årens lopp att knölvalar navigerat fel och hamnat Östersjön. Sedan har de väldigt svårt att hitta ut igen. Men Amundin tror att överlevnadsmöjligheterna – åtminstone under en begränsad period – kan vara ganska bra för knölvalar i Östersjön.

– Det finns mat i form av strömming. Däremot är det oklart hur det bräckta vattnet påverkar dem i det långa loppet.

Andra arter som letat sig in i Östersjön är bardvalar som sillval och vikval, samt tandvalar som vitval och flasknosdelfin.