Fakta: Regeringens handlingsplan

Fem strategiska områden anges:

1. Mer kunskap, utbildning och forskning

Här ska Forum för levande historia utvidga sina utbildningsinsatser till fler yrkesgrupper.

2. Förbättrad samordning och uppföljning.

Forum för levande historia ges detta ansvar. Länsstyrelsen i Dalarna får ansvaret för krisberedskap mot rasims och extremism.

3. Ökat stöd till civilsamhället.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska öka anslagen för att främja verksamhet mot rasism och hatbrott.

4. Förstärkt förebyggande arbete på nätet.

Statens medieråd ska kartlägga skyddet av barn och unga på internet.

5. Ett mer aktivt rättsväsende.

Åklagarmyndigheten ska ta fram enhetlig rutin för hantering av hatbrott.

Källa: Regeringen

– Rasism är ett enormt hinder om man vill bygga ett samhälle. VI måste aktivt och strategiskt bekämpa rasismen i Sverige, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) vid en pressträff.

I handlingsplanen pekar regeringen bland annat ut fem strategiska områden: Mer kunskap, utbildning och forskning, förbättrad samordning och uppföljning, ett ökat stöd från det civila samhället, ett starkare förebyggande arbete mot hatbrott på nätet och ett mer aktivt rättsväsende.

Enligt inrikesminister Anders Ygeman (S) kommer ett större fokus att läggas på de sajter och nätverk där rasistiska inlägg är vanliga.

Oskarpt

– Vi vill ha en dialog med de som tillhandahåller dessa plattformar och vi vill att de tar bort användare som bryter mot reglerna, förklarar han.

Det mesta i handlingsplanen handlar om dialog, att kartlägga, utvärdera, samordna, samråda samt utbilda. De skarpa förslagen är få.

– Ett förslag vi presenterar är att även transpersoner ska ingå i hatbrottsdefinitionen. Sen är det viktiga att vi tar ett samlat grepp mot rasism och hatbrott, något som har saknats tidigare, säger Anders Ygeman.

Bra initiativ

Magnus Kolsjö, vice förbundsordförande för Rfsl, välkomnar regeringens initiativ.

– Det är bra att det här kommer. Vi vet att det begås många hatbrott och att människor utsätts för rasism och homo- och transfobi. Att transpersoner inkluderas i lagstiftningen för hatbrott år 2017, vilket regeringen sade, är bra. Förhoppningsvis finns ett bredare hbtq-perspektiv i satsningen, men det var svårt att avgöra av regeringens presentation, säger han.