Bakgrund: Skador efter lastbilskrock

Natten mot midsommarafton körde en lastbil i Södertäljebrons vänstra broräcke och krockade sedan mot räcket på motsatt sida. Olyckan ledde till omfattande skador på bron, bland annat böjdes en av stålbalkarna som håller bron uppe.

Reparationsarbetet har visat sig mer komplicerat än vad Trafikverket från början räknat med. Under reparationsarbetet hålls bron avstängd för trafik.

På måndag presenterar Trafikverket en prognos för när bron ska vara klar.

– De gör ett omtag nu och undersöker vad vi har för resurser och hur vi ska gå till väga, säger Lars Lindström, kommunikatör vid Trafikverket.

Den avstannade reparationen kostar samhället en till två miljoner kronor om dagen i form av exempelvis förlorad arbetstid och dyrare transportkostnader, säger KTH-professorn Jonas Eliasson till SVT Stockholm. Reparationen av bron pausades i förra veckan på grund av brister hos en av entreprenadbolagets underleverantörer i arbetet med en ny balk. Nu ska en ny leverantör göra jobbet.

Samtidigt rapporterar SvD Näringsliv att en av ägarna i entreprenadbolaget dömdes i tingsrätten 2014 för bokföringsbrott och inblandning i ett bedrägeri mot Stockholms stad. Han friades från bedrägeridelen i hovrätten, men fängelsedomen och näringsförbudet kvarstod.

– När vi gör en upphandling gör vi en undersökning av företaget och vi tittar på företrädare för företaget. Vi tittar inte på minoritetsägare, säger Anna Lihr, kommunikationschef på Trafikverket, till SvD.

Mannen äger 49,9 procent av bolaget.

Trafikverket har hittills inte genomfört kontroller av ägare till de bolag som avtal ingås med, men på onsdagen uppgav myndigheten för SvD Näringsliv att den ska se över regelverket.