Fakta: Drönarkameror

Grundfrågan handlar om huruvida en kamera som sitter på en drönare ska omfattas av kameraövervakningslagen eller inte. Lagen omfattar kameror som kan användas för personövervakning, det vill säga att enskilda personer på olika sätt kan identifieras genom övervakningen.

Handhållna kameror omfattas inte av lagen.

Det är främst två kriterier som är relevanta när det gäller drönarna. Dels om kameran ska räknas som varaktigt uppsatt, dels om den anses vara manövrerad på plats eller inte.

Källa: Datainspektionen.

Försäljningen av de små fjärrstyrda flygfarkosterna har gått spikrakt uppåt de senaste åren. Men lagstiftningen har inte riktigt hängt med.

Enligt en dom i kammarrätten i Jönköping i höstas ska kameraförsedda drönare räknas som övervakningskameror. Nu ska dock Högsta förvaltningsdomstolen ta upp fallet, som är en tvist mellan Datainspektionen och en privatperson.

Fallet, och ett parallellfall som ligger i samma instans, är av stort principiellt intresse, anser Martin Hemberg.

– Det är en jätteviktig fråga. Det är en vanlig företeelse både bland privatpersoner och i kommersiell verksamhet. Det är jättevikigt för alla som använder sig av de här att veta vad som gäller, säger han.

Datainspektionen vill att drönarna ska omfattas av kameraövervakningslagen. Det skulle innebära att alla som vill filma med drönarkameror på allmänna platser behöver tillstånd från länsstyrelsen.

– Vi tycker att det finns stora integritetsrisker, så vi vill ju att drönarna ska omfattas av det här regelverket, säger Hemberg.