Fakta: Ökade krav på amortering

Flera åtgärder har införts för att begränsa ökningen av hushållens skuldsättning, bland annat:

Finansinspektionen införde 2010 bolånetaket, regler som begränsar belåningsgraden till 85 procent av bostadens värde.

I mars förra året kom Bankföreningen med rekommendationer till bankerna om att nya bolån ska amorteras ned till en belåningsgrad på 70 procent på 10-15 år.

Från i höstas rekommenderar Bankföreningen att alla nya lån med en belåningsgrad över 50 procent av bostadens marknadsvärde ska amorteras, men har inte sagt på hur lång tid.

I våras drog Finansinspektionen tillbaka sitt förslag om att införa amorteringskrav sedan Kammarrätten i Jönköping kritiserat det. Enligt rätten borde riksdagen fatta sådana beslut, alternativt att regeringen ger FI den makten.

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) vill så snabbt som möjligt införa amorteringskrav på nya bolån. Han vill dämpa ökningen av hushållens skuldsättning och skapa en annan amorteringskultur.

I våras blev det tvärstopp för Finansinspektionens planer att införa amorteringskrav efter en sågning av kammarrätten i Jönköping. Sedan dess har Bolund omarbetat planen, konsulterat juridisk expertis och förankrat förslaget hos Vänsterpartiet och Alliansen.

Men även det nya förslaget underkändes i veckan av kammarrätten i Jönköping, eftersom amorteringskrav anses ha så stor påverkan på privatpersoners och samhällets ekonomi att det måste stiftas lag om det. Advokatsamfundet instämmer helt i den bedömningen i sitt remissvar och är dessutom kritisk till det vaga och obestämda språkbruket i promemorian. Vad betyder "sund amorteringskultur" och "alltför hög skuldsättning hos hushållen"? undrar samfundet bland annat.

Tidigare i veckan höll Bolund fast vid att han har laglig grund för sitt förslag. Han hänvisade då till att fler svar väntas innan remisstiden går ut den 2 november och att även lagrådet senare ska få säga sitt.