Fakta: Zikavirus

Endast en av fem som infekteras med zikavirus utvecklar symtom och de som utvecklar sjukdom får oftast milda symtom. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. I allmänhet vara symtomen två–sju dagar.

På enbart symtomen är det omöjligt att urskilja zikavirusinfektion från dengue.

Det råder vetenskaplig konsensus kring att viruset kan ge allvarliga neurologiska komplikationer. Ett ökat antal nyfödda med onormalt litet huvud, mikrocefali, och vuxna med Guillain-Barrés syndrom antas ha ett samband med infektionen. Guillain-Barrés syndrom är en ovanlig neurologisk sjukdom med uppåtstigande slappa förlamningar i armar och ben.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Smittan har bekräftats av USA:s smittskyddsmyndighet CDC. Nu försöker man klargöra hur vårdaren smittades. Det man befarar är en direkt smittväg från person till person, men inte genom sexuell kontakt.

– Vi lär oss något nytt om zikaviruset varje dag, sade Erin Staples, epidemiolog vid CDC, på en presskonferens på måndagen.

Hon betonade att fallet i Utah förefaller unikt.

Den infekterade äldre man som avled hade mycket stor mängd av viruset i kroppen och led även av annan sjukdom. Vårdaren som smittades, en anhörig som skötte om honom, tillfrisknade snabbt.

Vårdaren har inte själv nyligen besökt ett område där man vet att zikavirus sprids genom myggor. Inte heller ska personen som stod för omvårdnaden ha haft sexuellt umgänge med den sjuke.

I USA har hittills 1 306 zikafall bekräftats. Ingen tros ha blivit smittad genom mygg inom USA:s gränser. De flesta hade besökt områden längre söderut i Syd- eller Mellanamerika där smittan finns, 14 hade sexuellt överförd smitta och en hade kommit i kontakt med viruset i ett laboratorium.

De flesta som infekteras får obetydliga symtom, men viruset tros hos gravida kunna orsaka mycket allvarliga fosterskador, framför allt hjärnskador.