Fakta: Stroke

Stroke, eller slaganfall som det tidigare kallades, förekommer i två former: hjärninfarkt eller blodpropp, samt hjärnblödning.

Stroke kommer på tredje plats bland dödsorsakerna i Sverige, efter hjärtsjukdom och cancer. Årligen drabbas cirka 30 000 svenskar av sjukdomen som också är den vanligaste orsaken till behov av långtidsvård.

Stroke leder ofta till förlamningar, talstörningar, synbortfall och personlighetsförändringar, ibland också demens.

Källa: NE

Liksom andra faktorer är högt blodtryck relativt lätt att åtgärda. Många strokefall skulle på så vis kunna förhindras.

Högt blodtryck ligger helt eller delvis bakom 47,9 procent av alla strokefall. Därefter följer fysisk inaktivitet (35,8 procent), högt kolesterol (26,8), ohälsosam föda (23,2), fetma (18,6) och rökning (12,4). Även diabetes, högt alkoholintag och stress kan vara bidragande faktorer.

I studien, som publiceras i den medicinska tidskriften The Lancet, ingick nästan 27 000 personer från 32 länder runt jorden. Studien har letts av forskare från Kanada och Irland.

De påpekar att stroke är en av de ledande orsakerna bakom tidiga dödsfall och livsnedsättande komplikationer i de flesta länder. Den vanligaste varianten är blodpropp i hjärnan (85 procent av all stroke), följt av blödning i hjärnvävnaden (15 procent).

Forskarna räknar upp de åtgärder som kan vidtas. De nämner bland andra bättre hälsoinformation, sundare diet, samt medicinering mot högt blodtryck.