Så snuskiga är vi på toaletten, i siffror

Avvikelse i procentsumman beror på avrundning.

Fäller du ner toalettlocket efter att du har varit på taletten?

Ja, alltid: 55%

Ja, men inte alltid: 31%

Nej: 12%

Vet ej: 1%


Använder du toalettborsten?

Ja, alltid när det behövs: 82%

Ja, men inte varje gång det skulle behövas: 15%

Nej: 2%

Vet ej: 1%


Står du upp och kissar? (endast män som svarat)

Ja, alltid: 23%

Ja, men inte varje gång: 45%

Nej: 31%

Vet ej: 1%


Fäller du ner toalettsisten efter dig? (för män som står upp och kissar)

Ja, alltid: 58%

Ja, men inte varje gång: 32%

Nej: 10%

Undersökningen är genomförd av YouGov under perioden 13-16 november 2015. Sammanlagt har 1 530 intervjuer genomförts via YouGovs panel med män och kvinnor 18-74 år. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder, region och röstfördelning vid riksdagsvalet i september 2014. Den maximala osäkerheten i undersökningen är +/- 2,5% (procentenheter).

Det är en ständig källa till dispyter och irritation: hur vi beter oss på toaletten, och hur vi lämnar den till nästa besökare. Undersökningsinstitutet Yougov har på uppdrag av Metro tagit reda på hur snuskiga vi är på toaletten egentligen.


►LÄS MER: Sover, bråkar och har sex – detta gör vi på offentliga toaletter

Undersökningen visar att 78 procent av männen och 86 procent av kvinnorna säger att de alltid använder toalettborsten när det behövs. Totalt 15 procent gör det inte varje gång det behövs, och två procent gör det inte alls. En procent svarar att de inte vet.

– Jag är inte förvånad, för att det man inte ser det finns ju inte. När man har gjort det man vill göra i toalettstolen så stänger man ju locket och spolar. Och då ser man inte om det är någonting som sitter fast på kanten, säger Marie-Louise Danielsson-Tham, professor i livsmedelshygien vid Örebros universitet.

De allra slarvigaste är personer mellan 18-34, där endast 75 procent uppger att de alltid använder toalettborsten när det behövs.


►LÄS MER: Vårdpersonal missar handtvätt nio av tio gånger

Enligt undersökningen är det 55 procent som säger att de alltid fäller ned toalettlocket efter sig. 12 procent uppger att de inte gör det, och 31 procent säger att de inte gör det varje gång.

– Det tycker jag är ännu allvarligare. Jag har gjort tester där jag har tejpat fast en platta som man odlar bakterier på, på insidan av toalettlocket, och så har man spolat efter att någon har använt toaletten. Då ser man verkligen hur det stänker upp avföringsbakterier från spolningen. Då sprids de i hela toalettutrymmet om man spolar med öppet lock, säger Marie-Louise.

Det mest hygieniska och respektfulla mot dina medmänniskor är alltså att först stänga locket, spola, sedan öppna och eventuellt rengöra om det behövs.

– Snart är vi inne i vinterkräksjukaperioden också, och då är det extra viktigt, för det krävs bara 10 viruspartiklar för att bli sjuk.

►LÄS MER: Den här läderdildon hittades efter 250 år i en toalett