Fakta: Årlig sammanställning

Rapporten sammanställer den tillgängliga kunskapen om läget i växtriket. Rapporten har tagit ett år att ta fram i samarbete med över 80 forskare.

Det finns liknande översikter gällande tillståndet för världens bestånd av fåglar, havssköldpaddor, skogar, städer och liknande. Men det här är den första rapporten gällande växtriket.

Tanken är att rapporten ska publiceras varje år.

I rapporten finns bland annat uppgifter om hur många arter som finns, vad de heter och vilka nya arter som upptäckts under året som gått. Här finns också information om växtsjukdomar och andra hot.

Källa: Kew Gardens

Under ledning av den anrika botaniska trädgården Kew Gardens i London har över 80 experter tagit sig an den mödosamma uppgiften att kartlägga världens växter. Genom att sammanställa information från befintliga databaser har experterna dragit slutsatsen om det totala antalet kända arter, som inte inkluderar mossor och alger.

– Men vi har bara skrapat på ytan. Det finns tusentals arter därute som vi inte känner till, konstaterar professor Kathy Willis, vetenskapschef på Kew Gardens, i en intervju med BBC.

En femtedel hotas

Enligt rapporten hotas 21 procent av de kända arterna av utrotning, bland annat på grund av klimatförändringar, jordbruk och skogsskövling.

Samtidigt upptäcks fortfarande nya arter, närmare bestämt 2 024 stycken förra året. Bland dessa finns Drosera magnifica, en insektsätande sileshårsväxt som upptäcktes av en slump när en forskare fick syn på en bild av växten på Facebook. Bland de andra fynden märks bland annat en ny typ av lök och en gigantisk toffelorkidé. Störst chans till nya fynd har botaniker i Australien, Brasilien och Kina.

Men trots den rika världsfloran är det knappt en tiondel av alla arter, 31 128, som har ett dokumenterat användningsområde som till exempel läkemedel, livsmedel eller byggmaterial.

Årlig rapport

Det är första gången som en liknande sammanställning över läget i växtriket görs. Tanken är att rapporten ska publiceras årligen och Kathy Willis hoppas på att det ska hjälpa till i bevarandet av världens växter.

– Med tanke på hur grundläggande växter är för människors välbefinnande, för mat, bränsle och klimatreglering, är det viktigt att vi har koll på vad som händer, säger Willis till nyhetsbyrån AFP.