– Att vi får snabbare och tydligare påföljder för gärningsmännen men också att utöka upptäcktsrisken.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) till TT om de viktigaste delarna i regeringens åtgärdspaket mot bilbränderna.

Fakta: Regeringens förslag

Skärpta straff för skadegörelse: böter tas bort ur straffskalan för skadegörelse av normalgraden – vilket i stället ska kunna ge två års fängelse. Minimistraffet för grov skadegörelse höjs till sex månaders fängelse men ska kunna ge ända upp till sex års fängelse. I den delen tror regeringen att ett lagförslag kan komma att läggas till riksdagen i höst.

Arbeta för skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal "och andra viktiga samhällsaktörer". En översyn ska analysera om angrepp på yrkesgrupper som skyddar liv, hälsa och säkerhet bör ses som särskilt allvarliga.

Jourdomstolar och snabbspår i rättsprocessen för vissa brott ska övervägas.

Tydligare ungdomspåföljder: möjlighet att utdöma kontaktskyldighet med kontaktperson eller övervakning med fotboja för ungdomar som begår grova brott eller återfaller i brott.

Avdela fler poliser till socialt utsatta områden.

Arbeta för att det ska bli lättare att få tillstånd hos länsstyrelserna för kameraövervakning i "särskilt brottsutsatta områden och på platser med förhöjt hot".

Mer resurser till Brottsförebyggande rådet.

Källa: Regeringskansliet

– Vad som är helt klart är att vi måste få till en snabbare lagföring i vissa fall, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Regeringen tillsätter en snabbutredning som ska se över förutsättningarna för att snabbare kunna fälla dem som bränner bilar. En av frågorna för utredningen blir om man kan inrätta särskilda jourdomstolar som kan ta sig an ärendena och om man kan införa nya möjligheter att sköta processerna på distans.

Regeringen vill även skärpa straffen för skadegörelse så att de liknar straffen för stöld.

– För den enskilde är det lika illa att få sin bil uppeldad som att få sin bil stulen. Frågan är om det inte är värre att få den uppeldad, säger Morgan Johansson.

"Snabbare och tydligare"

Regeringen vill vidare göra det enklare att sätta upp bevakningskameror i vissa områden.

– Vi tror att det kan ha en förebyggande effekt. Men framför allt blir det lättare att utreda brott, säger Morgan Johansson.

Dessutom vill regeringen skärpa åtgärderna mot ungdomar som begår brott, bland annat övervakning med fotboja, och lovar fler poliser i utsatta områden.

TT: Vad ser du som de viktigaste åtgärderna?

– Att vi får snabbare och tydligare påföljder för gärningsmännen men också att utöka upptäcktsrisken, svarar inrikesminister Anders Ygeman (S).

Natten till onsdagen kom två larm om bränder i totalt 13 bilar i Malmö, och sedan början av juli har över 70 bilar satts i brand där. En bil sattes även i brand på Nordmannavägen i Lund under natten. Senare på natten brann det i Klockartorpet i Norrköping där ett 20-tal bilar blev mer eller mindre totalförstörda. I Linköping brandskadades tre bilar.

Ask välkomnar

Förra justitieministern Beatrice Ask (M) välkomnar de initiativ regeringen nu tar efter sommarens alla bilbränder. Hon håller med om att det kan behövas skärpta straff för skadegörelse och för attacker mot blåljuspersonal.

Fotboja som påföljd för dömda ungdomar är också något som hon kan tänka sig.

– Det finns ju utredningsförslag som är remitterade, så det är väl bara för regeringen att lägger fram en proposition så kan riksdagen hantera det ganska snabbt, säger Ask.

Hon välkomnar även en utredning för att se om det går att snabba på lagföringen för vissa typer av brott med hjälp av jourdomstolar.

– Men där måste man ju fram med direktiven och det sade man ingenting om.

Lööf kritisk

Liberalernas rättspolitiske talesperson Roger Haddad tycker inte att regeringen tar situationen på tillräckligt allvar.

Centerledaren Annie Lööf är måttligt imponerad av regeringens förslag:

– Det är en total avsaknad av ledarskap samt konkreta och handlingskraftiga åtgärder, säger hon.

Fler poliser i utsatta områden och skärpta straff behövs omgående, enligt Lööf.

– Det som regeringen presenterar i dag är ju breda översyner. Vi behöver konkret handling.