Fakta: Avslöjandena om Riksrevisionen

Det finns tre riksrevisorer som arbetar inom myndigheten Riksrevisionen. Under en sjumånadersperiod lade myndigheten ner påbörjade utredningar som sammanlagt hade hunnit kosta tio miljoner kronor i arbetstid.

Under sin tid som samhällspolitisk chef för fackförbundet Saco fick Riksrevisionens sedermera chefsekonom, Robert Boije, vara med och bestämma över myndighetens granskning av skattesystemet.

Under sin tid som riksrevisor rekryterade Susanne Ackum flera tidigare kollegor till jobb på Riksrevisionen.

Riksrevisorn valde vid ett tillfälle att inte kritisera ett beslut som dåvarande riksrevisorn Ulf Bengtsson varit med och fattat då han var generaldirektör för Arbetsgivarverket.

Källa: Dagens Nyheter

Dagens Nyheter publicerade på onsdagskvällen nya uppgifter om att Ulf Bengtsson ska ha lagt sig i en granskning av myndigheten Statens servicecenter, där han tidigare ingick i styrelsen. Tidigare under dagen valde Bengtson att avgå, sedan han konfronterats med uppgifter om att han bland annat ringt myndigheten och bett om synpunkter på ett rapportutkast. Ett utkast han sedan kom med egna synpunkter på.

"Ifrågasättandet av mitt oberoende i kombination med mitt hälsotillstånd gör att jag nu drar slutsatsen att jag inte har den kraft, den ork och det engagemang som krävs för att jag ska kunna fullfölja mitt uppdrag som riksrevisor", skriver han i ett pressmeddelande.

"Ord mot ord"

I ett brev till medarbetarna på Riksrevisionen skriver Bengtsson: "Det handlar om ett samtal jag har haft med en myndighetschef under en pågående granskning. Samtalet skedde under min sjukdomsperiod och min minnesbild är att det rörde min hälsa. Men ord står mot ord."

Bengtsson uppger att han genomgått en behandling för en "allvarlig sjukdom" och fortfarande är deltidssjukskriven.

Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter, säger till DN att Bengtsson i ett telefonsamtal uppgett att det var riksrevisorn Margareta Åberg som bett honom att titta på rapportutkastet. Men Åberg tillbakavisar den uppgiften.

– Det har jag inte gjort, säger hon till TT.

Åberg medger dock att Bengtsson kommit med synpunkter på utkastet.

TT: Du såg ingen konflikt i att Bengtsson suttit i styrelsen där?

– Jag har fått språkliga synpunkter av Ulf Bengtsson och jag ser ingen konflikt i att jag fått de synpunkterna.

Har förståelse

Konstitutionsutskottets (KU) ordförande Andreas Norlén (M) kommenterar Bengtssons avgång så här:

– Jag har förståelse för de skäl han uppger och därutöver är det väl viktigt att konstatera att det är hans beslut att avgå.

Allvarlig misskötsel är kriterierna för att KU ska kunna entlediga någon av riksrevisorerna. Det har inte förekommit, enligt Norlén.

– Sen kan man konstatera att de riksrevisorer där man har pekat på formella brister och felaktigheter, så har det varit Susanne Ackum och Ulf Bengtsson i första hand.

Välkomnar beslutet

Susanne Ackum lämnade sin post i juli, med anledning av uppgifter i DN:s granskning om missförhållanden vid rekryteringarna av nya medarbetare. Hon medgav vid en KU-utfrågning att formella fel begåtts.

Dan Brännström, generalsekreterare för FAR, branschorgan för bland andra revisorer, välkomnar Bengtssons beslut att avgå. Han säger till TT att även Margareta Åberg bör ställa sin plats till förfogande. Att det finns frågetecken kring hur Riksrevisionen fungerar är skadligt för hela branschen, anser han.

Men Margareta Åberg anser fortfarande att hon kan sitta kvar som riksrevisor.

– Ja, jag sitter kvar. Det finns en tydlig demokratisk process för hur prövningen om hur en riksrevisor kan sitta kvar och ha sitt uppdrag kvar eller inte. Och den processen tycker jag ska följas.

Det blir nu riksdagens uppgift att utse två nya riksrevisorer.