En tidigare domare för högsta domstolen i staten Victoria i Australien säger att nya befogenheter som föreslås för immigrationsvakter skulle ge dem rätt att ”slå asylsökande tills de dör”. Det skriver The Guardian.

Det nya lagförslaget, som presenteras i det australiska parlamentet, ska vara till för att hålla god ordning i de center där asylsökande sitter uppehållna. Så kallade "detention centers". Domaren, Stephen Charles SC, säger att förslaget skulle öka vakternas maktbefogenheter enormt.

– Dessa ändringar i invandringslagstiftningen skulle, om de träder i kraft, ge vakter rätt slå ihjäl asylsökande om de anser det nödvändigt att göra så, säger Stephen Charles SC enligt tidningen.

The Guardian skriver att den typen av makt skulle ge personal med lite träning större frihet än till exempel lokal polis.

Detta skulle leda till att vakter kände sig friare i att också utnyttja våld, säger Charles. Samt att träningen som skulle krävas av vakterna ”är ett skämt i extremt dålig smak”.

Förslaget skulle även ge vakter på privata företag större rätt att använda sig av våld. Och det skulle bli svårare att anmäla vakter eftersom det måste bevisas att våldet inte användes i rätt syfte, skriver The Guardian.