En ny modell med standardiserade vårdförlopp för att minska väntetiderna inom cancervården har precis införts i de flesta landsting, men flera landsting flaggar redan för att de inte når målen, skriver Dagens Medicin.

Bristen på urologer och patologer är de hinder som flest landsting tar upp i sina rapporter till regeringen.

Exempelvis beskriver Västra Götalandsregionen de nya ledtider som införts som "orealistiska". Region Gävleborg har lyckats minska väntetiderna vid cancer i urinblåsan radikalt, men når ändå inte målen. Att minska väntetiden ytterligare beskrivs som en "logistisk omöjlighet".

Många landsting varnar dessutom för undanträngningseffekter. Det vill säga att prioriteringen av patienterna i dessa vårdförlopp riskerar att komma på bekostnad av andra patienter.

Senast den sista november ska samtliga regioner och landsting ha infört den nya modellen för fem diagnosområden.