Fakta: Lagen om förbud mot terrorresor

Den 1 april trädde lagen om förbud mot terrorresor i kraft. Även finansiering förbjuds.

Den 15 april skärptes passreglerna, vilket innebar att svenska medborgare ska kunna beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod.

Den som deltar i själva striderna för en terroristorganisation kan redan i dag bestraffas. Den 15 juni presenterades förslag om att deltagande även i understödsuppgifter, som transporter, ska kunna straffas.

Förslaget ska nu ut på remiss och kan nå riksdagen för lagstiftning i höst.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2017.

Regeringen har även tillsatt en utredning om att tillåta hemlig dataavläsning som ska vara klar i november nästa år, ett förslag som väckt kritik från bland andra Advokatsamfundet.

Regeringens särskilde utredare Lars Werkström har tagit fram förslagen.

– För att tala klarspråk så handlar det om hur vi kan använda straffrätt för att stoppa och förebygga terrorresor, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) som tog emot betänkandet.

Sedan tidigare i år har Sverige en lag som kriminaliserar detta resande i vissa avseenden.

– Nu vill vi göra den mer effektiv genom en mer heltäckande lagstiftning, säger Morgan Johansson.

Kriminalisera deltagande

I utredningen konstateras att den som deltar i en väpnad konflikt för en terroristorganisation redan i dag kan bestraffas. Det gäller till exempel stridande.

Samtidigt finns det typer av understödjande deltagande som i dag inte är kriminaliserat, till exempel materielvård, transport och matlagning. Det vill man nu kriminalisera, med ett maxstraff på två års fängelse.

Ett undantag, som inte ska vara straffbart, är sjuk- och själavårdsarbete.

Anne Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet, tror att avgränsningarna för vad som ska räknas som kriminellt deltagande kan bli svåra. Hon ser på förslaget som "knepigt och förenat med stora problem".

– För det första är mycket av det här redan kriminaliserat. För det andra är det svårt att få rättsligt bistånd för svenska brottsutredande myndigheter att utreda de här brotten, säger hon och förutspår utredningar som kan bli komplicerade, resurskrävande och att man i den meningen kan ifrågasätta deras effektivitet.

"Lättare att fälla"

Att det kan bli svårt med gränsdragningar tror inte Morgan Johansson.

– Jag tycker att det är ganska tydligt i utredningen vad man menar, och det får domstolar i framtiden pröva, säger han.

Johansson tycker att tillägget om deltagande behövs.

– Då behöver man inte visa i en svensk domstol att en person är på väg att delta i strid, utan det räcker att man kan visa att personen är på väg dit för att hjälpa till på olika sätt för terroristorganisationen i sin krigföring. Det kommer göra det lättare att fälla de som är på väg ut, säger Johansson.

Dom om terrorresa

I tisdags kom den första domen sedan lagen mot terrorresor började gälla tidigare i år. En 25-årig man som åtalats för att ha påbörjat en terrorresa till Syrien friades.

Men det finns inga planer på att ändra något i den lagen med tanke på den friande domen, enligt Morgan Johansson.

– Nej, det är alldeles för tidigt för att dra några slutsatser utifrån en dom, som dessutom inte ens har vunnit laga kraft, säger han.