Fakta: Prideflaggan

Prideflaggan, som signalerar mångfald, lanserades under San Francisco Pride 1978 och blev snabbt mycket populär.

Sedan 1979 har flaggan sex färger, som alltid återges i samma ordning – röd, orange, gul, grön, blå och lila.

Varje färg har sin egen betydelse där den röda färgen symboliserar livet, den orangea helande, gult för solen, grönt för naturen, blå för konsten och lila för andligheten.

Källa: Postnord

Det nya frimärket, som är formgivet av konstnären Lisa Rydell, ges ut den 4 maj.

– Kriteriet för att vi ska ge ut ett frimärke är att vi vill att det ska spegla samtiden i Sverige och vi ser att mångfalden är en självklarhet som berikar samhället. Vi vill lyfta fram vikten av att tillvarata alla människors olikheter och egenskaper, säger Per Ljungberg, kommunikationschef på Postnord Sverige, till TT.

Frimärkets valör gäller inrikes men med två stycken på kuvertet går det även att skicka det utomlands. Och det ska gå fram, även om det exempelvis skickas till länder som lagstiftat mot homosexualitet eller som i Ryssland, där propaganda för "icketraditionella sexuella relationer" tidigare förbjudits.

– Det finns ju internationella överenskommelser mellan de olika postoperatörerna att om ett frimärke är giltigt i ett land ska det levereras ända fram till mottagaren i det andra landet, så det ska gå fram, säger Ljungberg.