Fakta: Parkinsons sjukdom

Är en neurologisk sjukdom som innebär att nervceller som tillverkar signalsubstansen dopamin långsamt försvinner. Det gör att dopaminnivån i hjärnan minskar vilket kan leda till skakningar i kroppen och långsamma rörelser.

Det finns i dag ingen bot mot parkinson men med hjälp av mediciner kan man kontrollera symptomen.

Vad sjukdomen beror på är oklart, både arv och miljö har troligtvis betydelse.

Ungefär 20 000 personer i Sverige har sjukdomen.

Källa: Lunds universitet och parkinsonguiden.se

Det verkar vara en oönskad nybildning av blodkärl i hjärnan, som i förlängningen leder till svårigheterna.

– De nybildade kärlen är ofta inte helt välfungerande. De verkar läcka ut blodprodukter i hjärnan och det kan vara associerat med inflammationer och vaskulära skador, säger Oskar Hansson, överläkare och docent vid Lunds universitet.

Han är en av forskarna bakom studien där man undersökt drygt 400 personer, varav majoriteten har Parkinsons sjukdom. Hos de senare hittade man markörer i ryggvätskan, som omger hjärnan, som tyder på en nybildning av kärl.

– Det verkar ha ett samband med gång- och balanssvårigheterna, som många patienter får med tiden. Och balanssvårigheter svarar inte riktigt bra på dagens behandlingar, säger Oskar Hansson.

Forskarna kommer nu att gå vidare med att studera hjärnvävnad för att se var nybildningen sker. Även om det ligger långt fram, skulle fynden kunna leda till bättre läkemedel.

– Fördelen är att det redan i dag finns fungerande läkemedel mot kärlnybildning. Men om de fungerar på Parkinson vet man ännu inte.