Den som tar nytt körkort eller förnyar ett befintligt körkort kommer att få ett kort med nya säkerhetsdetaljer. En av dem är att det röd-gula vägmärket Varning för barn – där ett lite större barn håller ett yngre barn i handen – framträder på körkortets baksida när det blir belyst med ultraviolett (UV) ljus.

Detta är ett budskap om varsamhet och omtanke, skriver Transportstyrelsen på sin hemsida.

Också andra detaljer framträder i UV-ljus, för att körkortets äkthet ska kunna kontrolleras av polisen och i handeln.

Transportstyrelsen har bytt leverantör av körkort, och betonar att inga nya regler börjat gälla samt att äldre körkort fortsätter att gälla som tidigare.