Nya lagar ska bli mer lättillgängliga för intresserade medborgare. Därför föreslår regeringen att alla nya lagar ska publiceras på en särskild webbplats på internet i stället för i tryckta häften.

I dag kan den som vill läsa de officiella versionerna av nya lagar och förordningar leta upp häftena på biblioteket eller vissa myndigheter.

Regeringen föreslår inget datum för när lagändringen ska träda i kraft. Men den nya webbplatsen beräknas vara igång tidigast i maj 2017.