Fakta: Spara på vattnet i vardagen

Vattennivåerna är bland annat låga på Öland.

Mörbylånga kommun uppmanar invånarna att spara på vattnet på olika sätt:

Undvik att diska under rinnande vatten.

Kör bara disk- och tvättmaskiner när de fulla.

Undvik att borsta tänderna med vattenkranen på.

Korta ner tiden du duschar.

Källa: Mörbylånga kommun

Sverige behöver fundera på sina vattenlager – och det omgående. Annars riskerar det på flera håll i landet bli akut brist på vatten.

Det gäller framför allt kustområdena och Öland och Gotland. Kustområdena består till stor del av berg, men berget rymmer inte tillräckligt med vatten i förhållande till den mängd vi förbrukar.

– Lagren i berget har alltid varit små, men det har inte gjort så mycket när man har konsumerat i mindre skalor, säger Bo Olofsson, professor vid Mark- och vattenteknik på KTH.

Varit naiva

Forskare vid KTH har tittat på lösningar med vattendepåer i jordlagren.

– Man kan skapa depåer i fickor eller svackor i berget genom att förhindra att vattnet i jorden rinner ut i havet, det med så kallade grundvattendammar. Dessa kan göras enkla, till exempel genom ett tunt plastskikt i jordlagren ner till berget. Där har vi stora möjligheter att lagra vatten, säger Olofsson.

Vi måste fundera mer kring hur vi konsumerar vatten och börja ta problemet på större allvar. Där har vi varit lite för naiva, menar han.

– Det har inte riktigt varit på kartan att tänka i termer att vi skulle få brist på vatten i Sverige. Men problemet finns lokalt och har funnits länge.

Förstå problemet

Våra sinande lager påverkas av olika saker, bland annat av ett varmare klimat. Längre somrar innebär längre perioder som vi måste förhålla oss till våra lager. Blir det ont om vatten riskerar vi uppträngningar av salthaltigt vatten och andra kvalitetsproblem.

Enligt Olofsson är den rådande bostadsbristen även en faktor som ställer till det på sina håll. Allt fler bosätter sig permanent i traditionella sommarstugeområden längs kusten och i skärgården.

– Då ökar vattenkonsumtionen drastiskt i dessa områden.