Fakta: KU

En av riksdagens konstitutionsutskotts (KU) uppgifter är att granska regeringen.

Utifrån lagar och regler granskar utskottet hur regeringen och ministrar sköter sina uppgifter.

KU går igenom anmälningar från riksdagsledamöter och lämnar ett granskningsbetänkande.

I betänkandet avgör KU fast om det finns skäl till kritik.

Om kritiken är enig, över partigränserna, anses den väga tyngre.

Källa: Riksdagen

KU:s årliga granskning av hur regeringen och ministrarna har skött arbetet i förhållande till lagar och regler som styr deras arbete presenteras i eftermiddag.

Ygeman har anmälts till KU i tre ärenden. I ett fall använder ett enigt KU bedömningen "kan inte undgå kritik" . Det gäller att han på ett informellt EU-möte öppnade för att EU:s gränskontrollmyndighet Frontex i framtiden skulle kunna få gripa in i ett medlemsland mot landets vilja. Det hade han inte förankrat i riksdagen.

Nya helikoptrar

Han får också, enligt Expressen, lite mildare kritik för att ha uttalat sig om en uppmärksammad tingsrättsdom och en åklagares häktningsbeslut, på ett sätt som ministrar inte bör göra.

Den tidigare moderata infrastrukturministers Catharina Elmsäter-Svärd kan "inte undgå kritik" för sitt agerande vid Sjöfartsverkets inköp av nya helikoptrar. Och hennes efterträdare på posten, Anna Johansson (S), får samma betyg för sitt handlade i samband med utbetalningen av stöd till regionala flygplatser.

Agerat tidigare

KU har bland annat också granskat den förra, borgerliga regeringens och den nuvarande regeringens hantering av flyktingkrisen. Enligt uppgifter i Ekot i Sveriges radio anser KU att de haft för lite underlag för att bedöma om den förra och den nuvarande regeringen gjorde några formella fel. KU anser dock att den nuvarande regeringen kanske kunde ha agerat tidigare när det gäller att införa gränskontroller.