Mer än en tredjedel av landets blivande och nyblivna pappor känner sig ignorerade av vårdpersonal på BB och BVC, rapporterar Vetenskapsradion. Michael Wells, forskare och folkhälsovetare på Karolinska institutet i Solna, har gått igenom 62 svenska studier om hur pappor känner sig bemötta inom mödrahälsovård, förlossningsvård, BB och barnhälsovård (BVC).

– Pappor vill vara involverade. Men barnmorskor och sjuksköterskor kan främja eller förhindra det, säger Michael Wells till Vetenskapsradion.

I studierna har papporna sagt att personal inte tagit i hand, inte sökt ögonkontakt och inte involverat båda föräldrar i viktiga samtal. Liknande erfarenheter kan ses hos den icke-födande föräldern i par där båda är kvinnor, visar studier från de nordiska länderna i en annan litteraturöversikt som Wells har gjort.